Szkolenie "CSR - pierwsze kroki"

7 czerwiec 2016


Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dla organizatorów Programu „Biznes z Sercem”, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną – (Dz. U Nr 144 ,poz. 1204) wyrażam zgodę na otrzymywanie od organizatorów Programu „Biznes z Sercem”, informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej. Oświadczam, iż zostałem/-am poinformowany/-a o prawie do odwołania niniejszej zgody.

Organizatorzy Programu Biznes z Sercem